καθαιρεῖτε

καθαιρεῖτε
καθαιρέω
take down
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
καθαιρέω
take down
pres opt act 2nd pl
καθαιρέω
take down
pres ind act 2nd pl (attic epic)
καθαιρέω
take down
pres imperat act 2nd pl (attic epic)
καθαιρέω
take down
pres opt act 2nd pl
καθαιρέω
take down
pres ind act 2nd pl (attic epic)
καθαιρέω
take down
imperf ind act 2nd pl (attic epic)
καθαιρέω
take down
imperf ind act 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”